یادم است یکبار با کوئینسی و راد تمپرتون در استدودیو مشغول کار روی آلبوم تریلر بودیم. داشتم با دستگاه پینبال بازی می کردم و یکی از آنها از من پرسید، «اگه این آلبوم هم مثل آف د وال موفق نشه، ناامید می شی؟»

یادم می آید خیلی ناراحت شدم _ اصلاّ از اینکه این سؤال مطرح شد آزرده شدم. به آنها گفتم تریلر باید بهتر از آف د وال بشود. اقرار کردم که می خواهم این آلبوم پرفروش ترین آلبوم تمام دوران بشود.

آنها شروع کردند به خندیدن. ظاهراً خواسته ام دور از واقعیت بود.

در طول پروژه تریلر مواقعی بود که احساساتی یا ناراحت می شدم، چون نمی توانستم کاری کنم افرادی که با من کار می کردند هم همان چیزهایی را ببینند که من می دیدم. هنوز هم گاهی اوقات این اتفاق برایم افتاد. آدم ها اغلب آن چیزی را که من می بینم نمی بینند. آنها خیلی شک دارند. شما وقتی به خودتان شک داشته باشید، نمی توانید تمام تلاشتان را بکنید. اگر شما به خودتان ایمان نداشته باشید، چه کسی می خواهد داشته باشد؟ اینکه فقط مثل سری پیش خوب عمل کنید، به اندازه کافی خوب نیست. من این را چنین ذهنیتی در نظر می گیرم که، «سعی کن آنچه را که می توانی به دست بیاوری». چنین ذهنیتی از شما نمی خواهد که به خودتان فشار بیاورید، که رشد کنید. من چنین چیزی را باور ندارم.

من معتقدم ما موجودات قدرتمندی هستیم، فقط اینکه از ذهنمان به طور کامل استفاده نمی کنیم. ذهن شما آنقدر قدرتمند هست که به شما کمک کند به هر آنچه می خواهید برسید. من می دانستم که با آن صفحه چکار می توانستیم بکنیم. ما تیم فوق العاده ای را آنجا داشتیم، کلی استعداد و نظرات خوب آنجا جمع شده بود، و من می دانستم می توانیم هر کاری بکنیم. موفقیت تریلر بسیاری از رؤیاهایم را به واقعیت بدل ساخت. این آلبوم واقعاً پرفروش ترین آلبوم تمام دوران شد، و این واقعیت روی جلد کتاب رکوردهای جهانی گینس چاپ شد.

مایکل جکسون

================

به خودتان شک نکنید

===================

راستی دوستان سال نو مبارک