به خاطر بیماری پوستیش، مایکل نمی تواند در زیر آفتاب بماند. او گفته است که کاملا به نور خورشید حساس است و بهتر است که اصلا بیرون نرود. با استفاده از ماسکهای پارچه ای و پوشیدن شلوارها و پیراهنهای آستین بلند، عینکهای آفتابی و کلاهش او میتواند همانند مردم عادی از بیرون رفتن لذت ببرد.

[منبع: مصاحبه های VH1 و Simulchat]emjey.com