پاپاراتزی در واقع شخص معینی نیست،بلکه لقب افرادیست که اشخاص معروف را دنبال و از آنها شایعه سازی و خبر چینی می کنند. مایکل نیز دز آهنگ Privacy از آلبوم Invincible از پاپاراتزی گله می کند و از او می خواهد که دست از سرش بردارد.

منبع:emjey.com