مجله ابونی

مصاحبه در سال 2007 توسط مجله ابونی انجام شد،و به عنوان آخرین مصاحبه رسمی با مایکل جکسون شناخته میشود.

===========

دریافت
عنوان: مجله ابونی
حجم: 9.8 مگابایت
توضیحات: انگلیسی

=================

دریافت
عنوان: مجله ابونی
حجم: 5.44 مگابایت
توضیحات: ترجمه شده - فارسی