قد مایکل ۱ متر و ۷۸ سانتیمتر (معادل ۵ فوت و ۱۰ اینچ) است.

 

[منبع: مجله HIStory]{emjey.com}