(تولدت مبارک.)مایکل تولد خیلی چیزا هستی.دوستت داریم.ممنون بخاطر همه چیز.

مایکل جکسون