از اونهایی که می تونن

بدون گفتن حرف زشت و مبتذل

مردم رو بخندونن,خوشم میاد.

مایکل جکسون

خندون زیبا

منبع:emjey.com