مایکل هفتمین فرزند در میان نه فرزند والدینش Joseph و Katherine Jackson است.

اسامی برادرها و خواهرهایش به ترتیب تولدشان عبارتند از:

Rebbie متولد ۲۹ می ۱۹۵۰

Jackie متولد ۴ می ۱۹۵۱

‏Tito متولد ۱۵ اکتبر ۱۹۵۳

Jermaine متولد ۱۱ دسامبر ۱۹۵۴

La Toya متولد ۲۹ می ۱۹۵۷

Marlon متولد ۱۲ مارس ۱۹۵۷

Randy متولد ۲۹ اکتبر ۱۹۶۱

Janetمتولد ۱۲ مارس ۱۹۶۶

منبع:emjey.com