آیا خود مایکل می تونه آهنگ درست کنه؟ و آهنگ سازی که بیشترین آهنگو براش درست کرده کیه؟ و لطفا چند تا از آهنگهاشو معرفی کنید.

مایکل جکسون اکثر آهنگهایش را خود ساخته و شعر آن را گفته است. اما پس از خود او "کوئینسی جونز" آهنگ های زیادی را برای مایکل ساخته و یا او را در ساخت آهنگ کمک کرده است. از جمله همکاری های شدید مایکل و کوئینسی می توان به آلبوم های"Off The Wall" ، "Thriller" و "Bad" اشاره کرد .

منبع:emjey.com