هواداران ایرانی مایکل جکسون در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا، آهنگ Heal The World مایکل جکسون را با یکدیگر همخوانی کردند. #HealTheWorld2020 #HTW2020
download
==================