مایکل جکسون - ئی ام جی جی 7

دنیایی جاویدان برای همیشه | Michael Jackson | Emjj7.ir

۳۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

جا نزدم

قصد آنها

تحقیر من

و شکستن غرورم بود.

اما من جا نزدم.

میخواستم مردم بدانند که

سر پا هستم,

گرچه درد داشتم.

مایکل جکسون

من جا نزدم

منبع:emjey.com

۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۵۰ ۰ نظر
پاتروماس

تو میتوانی

رویاهایت را دنبال کن,می توانی همان شوی که میخواهی.

مایکل جکسون

ایمان داشته باش

منبع:emjey.com

۲۷ شهریور ۹۸ ، ۰۶:۳۲ ۰ نظر
پاتروماس

مردم من رو به درستی نمیشناسند

خیلی از مردم در مورد من دچار کج فهمی شدند

دلیلش اینکه من رو اونطور که هستم نمی شناسند

مایکل جکسون

درک مردم از من

منبع:emjey.com

 

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر
پاتروماس

در دنیایی که

در دنیایی پر شده از نفرت,

می بایست هنوز یه تسلی مبادرت ورزیم.

در دنیایی پر شده از نا امیدی,

میبایست هنوز به رویا مبادرت ورزیم.

و در دنیایی پر شده از بی اعتمادی,

می بایست هنوز به باور مبادرت ورزید.

مایکل جکسون

باور داشته باش

منبع:emjey.com

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۳۲ ۲ نظر
پاتروماس

چرا که نه تخت من مال تو

چرا نتوانیم تخت خواب خود را با کسی قسمت کنیم؟

مهربانه ترین کار اینست که تخت خود را در اختیار دیگری قرار دهید.میتوانید بگویید:اگر مایلی تخت من برای تو,روی آن بخواب.من روی زمین میخوابم.تخت مال تو.من همیشه تخت خواب را به مهمان ام میدهم.

چرا که نه

منبع:emjey.com

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۰۳:۵۹ ۰ نظر
پاتروماس

این چه معنایی دارد

خسته از بی عدالتی

خسته از دسیسه ها

دروغ ها منزجر کننده اند

این چه معنایی دارد

که در سختی ها مرا هدف میگیرید

من باید قامت راست کنم

به همین وخامتی ست که می شنوید

تمام این تشکیلات حالم را بهم میزند

مایکل جکسون

عدالت

 

منبع:emjey.com

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۰۳:۴۹ ۰ نظر
پاتروماس

هر ترانه کودکیست

هر ترانه کودکیست که آن را میپرورانم, و از عشق خود در وجودش میدمم.

مایکل جکسون

هر ترانه کودکی است

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۳۴ ۲ نظر
پاتروماس

من عاشق هوادارانم هستم

من عاشق هوادارانم هستم.

آنها طرف من هستند.

میفهمند,میدانید؟

میفهمند من چه میگویم.

مایکل جکسون

هودارانم میفهمند

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۲۱ ۰ نظر
پاتروماس

من همه چیز را به هوادارانم مدیونم

"بعضی از دوستان فقط وقتی خورشید می تابد میبینید.

هواداران من در روزهای ابری نیز مرا حمایت کردند.

من همه چیز را به آنها مدیونم"

مایکل جکسون

در باب هوادارانم

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۱۴ ۰ نظر
پاتروماس

حتی از گفتنش هم انزجار دارم

حتی از گفتنش هم انزجار دارم

که حکومت نمیخواد چشم هاش رو باز کنه

اونها به ما هیچ اهمیتی نمیدن!

مایکل جکسون

اونها به ما هیچ اهمیتی نمیدن

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۰۶ ۰ نظر
پاتروماس