مایکل جکسون - ئی ام جی جی 7

دنیایی جاویدان برای همیشه | Michael Jackson | Emjj7.ir

۳۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

جا نزدم

قصد آنها

تحقیر من

و شکستن غرورم بود.

اما من جا نزدم.

میخواستم مردم بدانند که

سر پا هستم,

گرچه درد داشتم.

مایکل جکسون

من جا نزدم

منبع:emjey.com

۳۰ شهریور ۹۸ ، ۱۶:۵۰ ۰ نظر
PATROMAS

تو میتوانی

رویاهایت را دنبال کن,می توانی همان شوی که میخواهی.

مایکل جکسون

ایمان داشته باش

منبع:emjey.com

۲۷ شهریور ۹۸ ، ۰۶:۳۲ ۰ نظر
PATROMAS

مردم من رو به درستی نمیشناسند

خیلی از مردم در مورد من دچار کج فهمی شدند

دلیلش اینکه من رو اونطور که هستم نمی شناسند

مایکل جکسون

درک مردم از من

منبع:emjey.com

 

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر
PATROMAS

در دنیایی که

در دنیایی پر شده از نفرت,

می بایست هنوز یه تسلی مبادرت ورزیم.

در دنیایی پر شده از نا امیدی,

میبایست هنوز به رویا مبادرت ورزیم.

و در دنیایی پر شده از بی اعتمادی,

می بایست هنوز به باور مبادرت ورزید.

مایکل جکسون

باور داشته باش

منبع:emjey.com

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۳۲ ۲ نظر
PATROMAS

چرا که نه تخت من مال تو

چرا نتوانیم تخت خواب خود را با کسی قسمت کنیم؟

مهربانه ترین کار اینست که تخت خود را در اختیار دیگری قرار دهید.میتوانید بگویید:اگر مایلی تخت من برای تو,روی آن بخواب.من روی زمین میخوابم.تخت مال تو.من همیشه تخت خواب را به مهمان ام میدهم.

چرا که نه

منبع:emjey.com

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۰۳:۵۹ ۰ نظر
PATROMAS

این چه معنایی دارد

خسته از بی عدالتی

خسته از دسیسه ها

دروغ ها منزجر کننده اند

این چه معنایی دارد

که در سختی ها مرا هدف میگیرید

من باید قامت راست کنم

به همین وخامتی ست که می شنوید

تمام این تشکیلات حالم را بهم میزند

مایکل جکسون

عدالت

 

منبع:emjey.com

۲۶ شهریور ۹۸ ، ۰۳:۴۹ ۰ نظر
PATROMAS

هر ترانه کودکیست

هر ترانه کودکیست که آن را میپرورانم, و از عشق خود در وجودش میدمم.

مایکل جکسون

هر ترانه کودکی است

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۱۹:۳۴ ۲ نظر
PATROMAS

من عاشق هوادارانم هستم

من عاشق هوادارانم هستم.

آنها طرف من هستند.

میفهمند,میدانید؟

میفهمند من چه میگویم.

مایکل جکسون

هودارانم میفهمند

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۲۱ ۰ نظر
PATROMAS

من همه چیز را به هوادارانم مدیونم

"بعضی از دوستان فقط وقتی خورشید می تابد میبینید.

هواداران من در روزهای ابری نیز مرا حمایت کردند.

من همه چیز را به آنها مدیونم"

مایکل جکسون

در باب هوادارانم

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۱۴ ۰ نظر
PATROMAS

حتی از گفتنش هم انزجار دارم

حتی از گفتنش هم انزجار دارم

که حکومت نمیخواد چشم هاش رو باز کنه

اونها به ما هیچ اهمیتی نمیدن!

مایکل جکسون

اونها به ما هیچ اهمیتی نمیدن

منبع:emjey.com

۲۴ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۰۶ ۰ نظر
PATROMAS